Sit video: Psykt Vanlig Uke og paneldebatt med Sit med fokus på koronatiden og studenter

Linjeforeningen har arrangert en digital versjon av Psykt Vanlig Uke og har her samlet representanter fra Sit psykososial helsetjeneste, Sit råd og Sit bolig som svarer på flere spørsmål fra studenter i disse koronatider.