Kort om Stort – mental massemønstring. Episode 3-viktigheten av å ta vare på hverandre

I denne episoden av «Kort om stort» snakker psykolog Jon Anders litt om viktigheten av å ta vare på hverandre nå.Akkurat nå kan det være ekstra viktig og fint å ta den telefonsamtalen eller SMS’en som vi kanskje ikke rekker til vanlig. Det finnes mange ulike måter å stille opp for andre på nå, selv om vi må gjøre det på en litt annerledes (og kanskje mer digital?) måte enn til vanlig