Podcast: Å være for lite eller for mye

Mange strever med det å ta plass! Enten så tar vi for mye eller så tar vi for lite plass, og dette vekker ofte ubehagelig reaksjoner i oss som skyldfølelse, skam, tristhet, ensomhet og frykt.

Guro og Caspar snakker om hvordan vi kan forholde oss til denne indre konflikten og hva som skjer når vi utfordre gamle vaner.